Thi TOCFL để làm gì?

Sau khi vượt qua bài thi TOCFL, bạn sẽ nhận được chứng chỉ do Bộ Giáo dục Đài Loan cấp.

Và có thể sử dụng cho các mục đích sau:
–  Chứng minh năng lực ngoại ngữ cho việc xin cấp “Học bổng Đài Loan”.
–  Tiêu chuẩn tham khảo trình độ tiếng Hoa cho sinh viên nước ngoài tại các trường Cao đẳng, Đại học Đài Loan.
–  Là tiêu chuẩn tham khảo để các doanh nghiệp Đài Loan tuyển dụng nhân viên.
–  Chứng minh năng lực Hoa ngữ.
–  Một trong những chứng chỉ cần thiết đối với người nước ngoài ở lại Đài Loan học tập, làm việc.Sinh viên

Việt Nam chuẩn bị sang Đài Loan du học, khi xin visa, sinh viên nộp chứng chỉ Năng lực Hoa ngữ hoặc chứng chỉ Anh ngữ quốc tế.

Sinh viên học các chương trình học vị bằng tiếng Hoa nên nộp chứng chỉ cấp 2 (cấp Căn bản) trở lên.

Sinh viên chuẩn bị theo học các  “lớp chiêu sinh sinh viên nước ngoài” nên nộp chứng chỉ cấp 1 (cấp Nhập môn) trở lên.

Sinh viên theo học tiếng Hoa tại các trung tâm tiếng Hoa của các trường Đại học Đài Loan, nên có chứng chỉ cấp 1 (cấp Nhập môn) trở lên hoặc chứng chỉ Anh ngữ quốc tế.

 

 

X