Thí sinh cần thiết đăng ký thi DSH ở mỗi trường Đại học không?

Không cần thiết, nếu bạn thông qua kỳ thi DSH ở trường Đại học Hanover.

Bạn có thể lấy chứng chỉ này để nộp đơn xin vào bất kỳ trường Đại học nào của Đức.

Trường Đại học Stuttgart là trường Đại học duy nhất không chấp nhận chứng chỉ DSH.

 

 

 

X