Thí sinh cần đạt được bao nhiêu điểm mới có thể nhập học?

Hầu hết các trường Đại học, lấy chứng chỉ DSH-2 làm điều kiện tất yếu để nhập học.

Một vài trường Đại học đối với ngành công trình kỹ thuật yêu cầu DSH-1.

Rất ít có ngành nghiên cứu y học và pháp luật yêu cầu chứng chỉ DSH-3.

 

X