Hiệu lực của chứng chỉ HSK

– Là căn cứ, minh chứng đánh giá trình độ Hán ngữ thực tế để đi du học tại các trường Đại học tại Trung Quốc, xuất khẩu lao động, xin việc tại các công ty Trung Quốc.

– Làm căn cứ, minh chứng chứng minh trình độ tiếng Hán đạt được. Làm căn cứ chứng minh để miễn giảm các môn tiếng Trung có trình độ tương ứng.

– Tương tự các chứng chỉ IELTS, TOEFL… chứng chỉ HSK có hiệu lực 2 năm kể từ ngày cấp.

 

 

 

 

X