Chứng chỉ DSH có hiệu lực trong bao lâu?

Chứng chỉ DSH từ Đại học Friedrich-Alexander có hiệu lực vô thời hạn.

Với chứng chỉ DSH, bạn có thể tại bất kỳ một trường Đại học hay Học viện nào học tập.

 

X