Câu Hỏi Thường Gặp

Thí sinh có cần thiết phải thông qua hai phần thi?

Cấu trúc của kỳ thi DSH là gì?

Mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho kỳ thi DSH?

Thí sinh cần thiết đăng ký thi DSH ở mỗi trường Đại học không?

Thí sinh cần đạt được bao nhiêu điểm mới có thể nhập học?

Phân chia tiêu chuẩn của điểm kỳ thi DSH là như thế nào?

Lệ phí thi là bao nhiêu ?

DSH là gì?

Kỳ thi DSH bao lâu mới có thể thi lại ?

Thí sinh bắt buộc phải được phép nhập học của Trường đại học mới được tham gia kỳ thi DSH

Điều kiện trước khi tham gia kỳ thi DSH là gì?

Người mới học tiếng có đi du học được không?

Có thể đăng ký thi DSH ở đâu?

Kỳ thi DSH bao lâu tổ chức một lần?

Đi du học cần những gì?

X